Załóż własną firmę

Jeśli masz pomysł na własny biznes warto go zrealizować. Możesz w ten sposób dokonać samozatrudnienia oraz stworzyć miejsce pracy dla innych osób jej poszukujących. Co koniecznie powinieneś zrobić przed realizacją pomysłu na działalność gospodarczą? Przede wszystkim powinieneś sporządzić biznesplan. Jest on podstawowym dokumentem…

Read More »

Praca w Europie

Dzięki temu, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej, od kilku lat podlega „Zasadzie swobodnego przepływu pracowników”. Oznacza to, że będąc mieszkańcem zjednoczonej Europy możesz legalnie pracować w krajach Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Praca…

Read More »

Szkolenia dla bezrobotnych

Specjalnie przygotowane instytucje państwowe oraz prywatne firmy zajmują się organizacją szkoleń dla bezrobotnych. Kursy takie prowadzą m.in. pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy, Wojewódzkich Urzędów Pracy (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej), Ochotniczych Hufców Pracy, Akademickich Biur Karier i inne. Pomagają one…

Read More »

Pośrednictwo pracy

Masz problemy ze znalezieniem pracy? Podpowiadamy ci, gdzie możesz znaleźć informacje na temat rynku pracy. Zastanów się, czy korzystasz ze wszystkich źródeł, zawierających dane na temat wolnych miejsc pracy. Istnieje wiele biur oraz instytucji, które pomogą ci w skutecznym poszukiwaniu…

Read More »

Rozmowa kwalifikacyjna

Jeśli zostałeś zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną z twoim potencjalnym pracodawcą musisz się do niej odpowiednio przygotować. Podczas takiej rozmowy twoim zadaniem jest zaprezentować swoją osobę z jak najlepszej strony. Pamiętaj, że musisz się dobrze sprzedać! O co zadbać przed…

Read More »