Home » PFRON

Kontrola PFRON po zmianie przepisów

Nowe przepisy w zakresie kontroli przez PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obowiązują od dnia 15 września 2012 roku, a następne 24 stycznia 2013 roku. Przede wszystkim wzmocniły one uprawnienia kontrolne tego organu nad przepływem środków publicznych…

Read More »

Dofinansowanie z PFRON

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych związane jest w wielu przypadkach z dodatkowymi nakładami finansowymi związanymi z przystosowaniem, adaptacją oraz wyposażeniem miejsca pracy wprost pod potrzeby owych osób niepełnosprawnych, którym należy zapewnić określone, bezpieczne warunki do pracy. Na szczęście, pracodawcy mogą…

Read More »

Refundacja składek z PFRON

Artykuł 25a ust.1 p. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówi wyraźnie o tym, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może zrefundować każdej osobie niepełnosprawnej, która ma własną działalność gospodarczą, obowiązkowe składki…

Read More »

Ulgi we wpłatach na PFRON dla członków grup kapitałowych

W myśl artykułu 22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych członkowie grup kapitałowych mogą otrzymać ulgi we wpłatach składek na PFRON, jednak uzależnione jest to od warunków ustawy, w odniesieniu do określonych podmiotów. Kiedy…

Read More »

Dotacje dla osób niepełnosprawnych

Dotacje z PFRON zostaną przyznane osobom niepełnosprawnym również w przypadku opóźnienia zapłaty składek! Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy obawiali się, że może stać się inaczej. Dodatkowo, nowo wprowadzone przepisy umożliwią zarówno osobom niepełnosprawnym prowadzącym…

Read More »