Home » ZUS

Kontrole z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Kontrole doraźne z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczyć mogą wielu kwestii. Najczęściej przeprowadza się je wtedy, kiedy wobec określonego zakładu pracy są jakiekolwiek zastrzeżenia. Sprawdza się kwestię opłacania składek, umowy o pracę oraz to, czy są spełniane ich warunki,…

Read More »

Obowiązki, jakie mają płatnicy podczas kontroli ZUS

Każdy płatnik wobec jakiego wystosowana została kontrola z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przede wszystkim musi okazać wszelką dokumentację, jaka bezpośrednio związana jest z przedmiotem kontroli. Ksero dokumentów przekazuje urzędnikowi oraz udziela niezbędnych informacji, jakie tylko zostaną od niego wymagane…

Read More »

Kontrola ZUS – prawa i obowiązki płatników i inspektorów ZUS

Płatnicy, którzy otrzymali zawiadomienie o tym, iż wszczęta zostanie wobec nich kontrola ZUS, powinni zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami, jakie posiadają podczas prowadzenia takie właśnie kontroli. Dzięki znajomości przepisów z jednej strony będą mogli przygotować się…

Read More »

Uprawnienia inspektora ZUS

Płatnicy zazwyczaj bardzo boją się postępowania kontrolnego wszczynanego przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tj. ZUS-u. Prowadząc jednak własną działalność, firmę, trzeba liczyć się z takimi właśnie kontrolami, gdyż mają one na celu wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości. Inspektor nie ma…

Read More »

Kontrola ZUS – o czym warto wiedzieć?

ZUS czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma moc prawną do przeprowadzania kontroli, której podlegają płatnicy. Nie każdego jednak ZUS „sprawdza”. Warto dowiedzieć się, kto podlega kontroli, w jaki sposób ZUS może działać, jakie prawa i obowiązki mają inspektor oraz…

Read More »