Kontrola ZUS – prawa i obowiązki płatników i inspektorów ZUS

Płatnicy, którzy otrzymali zawiadomienie o tym, iż wszczęta zostanie wobec nich kontrola ZUS, powinni zapoznać się ze swoimi prawami i obowiązkami, jakie posiadają podczas prowadzenia takie właśnie kontroli. Dzięki znajomości przepisów z jednej strony będą mogli przygotować się…

Read More »

Uprawnienia inspektora ZUS

Płatnicy zazwyczaj bardzo boją się postępowania kontrolnego wszczynanego przez inspektora Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tj. ZUS-u. Prowadząc jednak własną działalność, firmę, trzeba liczyć się z takimi właśnie kontrolami, gdyż mają one na celu wychwycenie ewentualnych nieprawidłowości. Inspektor nie ma…

Read More »

Kontrola ZUS – o czym warto wiedzieć?

ZUS czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma moc prawną do przeprowadzania kontroli, której podlegają płatnicy. Nie każdego jednak ZUS „sprawdza”. Warto dowiedzieć się, kto podlega kontroli, w jaki sposób ZUS może działać, jakie prawa i obowiązki mają inspektor oraz…

Read More »

Kontrola PFRON po zmianie przepisów

Nowe przepisy w zakresie kontroli przez PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, obowiązują od dnia 15 września 2012 roku, a następne 24 stycznia 2013 roku. Przede wszystkim wzmocniły one uprawnienia kontrolne tego organu nad przepływem środków publicznych…

Read More »

Dofinansowanie z PFRON

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych związane jest w wielu przypadkach z dodatkowymi nakładami finansowymi związanymi z przystosowaniem, adaptacją oraz wyposażeniem miejsca pracy wprost pod potrzeby owych osób niepełnosprawnych, którym należy zapewnić określone, bezpieczne warunki do pracy. Na szczęście, pracodawcy mogą…

Read More »