Refundacja składek z PFRON

Artykuł 25a ust.1 p. 1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych mówi wyraźnie o tym, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) może zrefundować każdej osobie niepełnosprawnej, która ma własną działalność gospodarczą, obowiązkowe składki…

Read More »

Ulgi we wpłatach na PFRON dla członków grup kapitałowych

W myśl artykułu 22 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych członkowie grup kapitałowych mogą otrzymać ulgi we wpłatach składek na PFRON, jednak uzależnione jest to od warunków ustawy, w odniesieniu do określonych podmiotów. Kiedy…

Read More »

Dotacje dla osób niepełnosprawnych

Dotacje z PFRON zostaną przyznane osobom niepełnosprawnym również w przypadku opóźnienia zapłaty składek! Jest to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy obawiali się, że może stać się inaczej. Dodatkowo, nowo wprowadzone przepisy umożliwią zarówno osobom niepełnosprawnym prowadzącym…

Read More »

Potrącenia z wynagrodzenia bez zgody pracownika

Zdaje się, że nie każdy pracownik ma tego świadomość, ale faktem jest, iż pracodawca ma prawo do tego, aby potrącać swoim pracownikom z wynagrodzenia określone kwoty i co więcej, w świetle prawa, oczywiście tylko w konkretnych sytuacjach, nie…

Read More »

Wynagrodzenie w umowie-zleceniu

Umowa-zlecenie jest specyficznym rodzajem umowy pomiędzy zleceniodawcą, czyli osobą zlecającą daną czynność a zleceniobiorcą, czyli osobą, która owe zadanie/usługę ma wykonać. Najczęściej jest tak, że kiedy praca w ramach umowy-zlecenia zostanie wykonana, wypłacane jest wynagrodzenie. Umowa taka daje…

Read More »