Tag: Podnoszenie kwalifikacji

Szkolenia dla bezrobotnych

Specjalnie przygotowane instytucje państwowe oraz prywatne firmy zajmują się organizacją szkoleń dla bezrobotnych. Kursy takie prowadzą m.in. pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy, Wojewódzkich Urzędów Pracy (Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej), Ochotniczych Hufców Pracy, Akademickich Biur Karier i inne. Pomagają one…

Read More »